Velykinė Šiaulių mugė

+ -

Velykinė Šiaulių mugė

Šiaulių bulvaras

75.00€ - 95.00€

Registracijos laikas baigėsi.

Renginio data

2023-04-07 -2023-04-08

Registracija

2023-03-01 - 2023-04-03

Organizatorius

UAB MUGIŲ CENTRAS


!DĖMESIO! MUGĖS METU APSAUGA BUS UŽSAKYTA ORGANIZATORIAUS. ATSKIRAI RŪPINTIS NEBEREIKIA

SVARBU!

Prekyba galima tik iš baltų palapinių.

Plane nurodyta kaina yra be rinkliavos.

Prie nurodytos kainos plane, bus papildomai apmokėjimo sąskaitoje pridėta Šiaulių miesto vietinė rinkliava už dvi prekybos dienas pagal prekybos kategoriją:

Maisto produktai - 96 Eur. vietinė rinkliava, Jei turite lengvatas- 24 eur. (72 eur. nuolaida).
Ne maisto produktai- 40 Eur. vietinė rinkliava Jei turite lengvatas- 10 eur. (30 eur. nuolaida).

Detalizuojame:

75 proc.lengvata taikoma:

1.Tautino paveldo produktų kūrėjams, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais, pagal TPP įstatymą.,visų kūrybinių sajungų nariams, prekiaujantiems tik savais produktais, kūriniais ir gaminiais(pateikus atitinkamą sertifikatą ar pažymėjimą


2.Tautinio paveldo produktų kūrėjams, prekiaujantiems maisto produktais, ši lengvata taikoma tik tuo atveju, jeigu renginio metu prekybos vietoje tautinio paveldo produktai turintys Tautinio paveldo sertifikatą, sudaro ne mažiau kaip č/ę viso parduodamo asortimento.

DĖMĖSIO, RINKLIAVOS DYDIS PRIKLAUSO NUO JŪSŲ TURIMŲ LENGVATŲ.

Rinkliava bus su nuolaida perskaičiuota tik tiems dalyviams, kurie pateiks visus įrodančius lengvatas dokumentus el.p. info@mugiucentras.lt

Rinkliava Šiaulių mieste:
Maisto produktai 1 diena 48(12*) dvi dienos 96 (24*)
Kiti ne maisto produktai ir gaminiai 1 diena 20(5*) dvi dienos 40 (10*)Renginyje elektra nesuteikiama- dirbantys su generatoriais, pasirūpinkite ilgais kabeliais, bei jų saugiais uždengimais.


DALYVAVIMO SĄLYGOS

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Renginys: Šiaulių Kaziuko mugė

Mugės vieta: Šiaulių bul. Vilniaus g.,Šiauliai

Laikas: Balandžio 07-08 d.
• Dalyvių atvykimas: Balandžio 07 d. 8val.
• Mugės laikas: Balandžio 07 d. nuo 10 val. iki 18 val., Balandžio 08 d.  nuo 09 iki 16 val.

Prekyba galima tik iš baltų palapinių.

DALYVIO PARAIŠKA
• Renginio Dalyvis registruojasi į mugę įsigydamas prekybos vietą ir pateikdamas kliento duomenis.
• Registracija galima tol, kol renginio pasirinkimas yra aktyvus .
• Prašymai, pateikti vėliau, gali būti patenkinti, tik esant galimybei (kitam dalyviui atsisakius vietos ir pan.)
• Dalyvis, pateikdamas duomenis, nurodo pilną prekių asortimentą. Renginio metu paaiškėjus neatitikimams, dalyvis gali būti šalinamas, negrąžinant mokesčio už dalyvavimą.
• Dalyvis, pasirinkdamas prekybos vietą, privalo atsižvelgti į suskirstytas Renginio zonas ir išsirinkti vietą, atitinkančia jo prekių asortimentą.
• Paraiška, užpildyta elektroniniu būdu, turi teisinę galią ir yra laikoma dalyvio apsisprendimu dalyvauti Renginyje.
• Mugės Organizatorius pasilieka teisę vykdyti Dalyvių atranką, atsižvelgiant į gaminių asortimentą ir jų kokybę.
• Atsisakyti dalyvauti Renginyje galima remiantis šių sąlygų skyriumi „Atsisakymas dalyvauti“.

DALYVAVIMO MOKESTIS
• Dalyvavimo Renginyje kaina yra nurodyta prie kiekvienos laisvos prekybinės vietos.

APMOKĖJIMO SĄLYGOS
• Mugės Dalyvis, gavęs registracijos patvirtinimą, privalo apmokėti už Renginį per 5 kalendorines dienas.
• Dalyvis, gavęs patvirtinimą, bus nukreiptas į užsakymo apmokėjimą.
• Sąskaitos faktūros yra generuojamos automatiškai, pagal Dalyvio pateiktus duomenis, iš karto po apmokėjimo gavimo.
ATSISAKYMAS DALYVAUTI ARBA NEATVYKIMAS
• Atsisakymas dalyvauti Renginyje turi būti pateiktas raštiškai (laisva forma) ir galioja tik jį patvirtinus Organizatoriui.
• Dalyvis turi teisę atgauti 100% sumokėtos sumos, jeigu pateikia prašymą raštu, likus ne mažiau nei 6 dienos iki renginio pradžios.
• Pranešus 5 dienos (imtinai) iki Renginio pradžios, sumokėta suma negrąžinama.
• Parduoti vietą trečiajam asmeniui galima tik gavus Organizatoriaus sutikimą.

DALYVAVIMO RENGINYJE TVARKA
• Renginio Dalyvis privalo užimti tik jam skirtą plotą ir neturi teisės išeiti už jo ribų, taip trukdydamas kitiems Renginio Dalyviams.
• Organizatorius jokios prekybinės įrangos nesuteikia.
• Prekybai skirtas plotas gali būti nelygus, šlapias ir t.t.
• Laikytis švaros, palikti tvarkingą vietą po renginio.
• Teritorijoje yra šiukšlių konteineriai. Nesutvarkius po mugės savo darbo vietos ir palikus šiukšles bus skiriamos baudos nuo 50 Eur ir ateityje šiam Dalyviui, pateikus paraišką, bus svarstomas jo dalyvavimas www.mugiucentras.lt organizuojamuose Renginiuose.
• Dalyvis įsipareigoja atlyginti Organizatoriui bet kokią, dėl jo kaltės, padarytą žalą (Pavyzdžiui: žolynų išvažinėjimas, aikštės grindinio sugadinimas ir pan.)
• Draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaigiasias medžiagas Renginio metu.
• Privaloma laikytis viešosios tvarkos įstatymų. Už pažeidimus dalyvis atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

. Privaloma laikytis visų galiojančių saugumo dėl COVID 19 vyriausybės ir organizatoriaus nurodymų.Medicininės kaukės darbo metu, atstumai, dezinfekciniai skysčiai, prižiūrėti, kad pirkėjai nesibūriuotų šalia prekystalio, laikytūsi atstumo.

PREKYBOS VIETOS PASKYRIMO TVARKA
• Prekybos vietą dalyvis išsirenka registracijos metu.
• Mugės teritorijoje vietos yra sužymėtos, išskyrus atvejus, kai to padaryti neleidžia oro sąlygos ar kiti, nuo mugės Organizatoriaus nepriklausantys, veiksniai.
• Renginio Organizatorius pasilieka teisę, dėl neplanuotų sąlygų, keisti Dalyvio vietą į kitą tokio pat dydžio ar didesnę vietą.

KITOS SĄLYGOS
• Dalyvis privalo pateikti Organizatoriui ir renginio metu turėti visus veiklą įrodančius dokumentus (verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą, įmonės darbuotojo pažymėjimą ar kt.).
• Prekiaujantys maistu ir alkoholiniais gėrimais, privalo pateikti galiojančius higienos pasus, bei licenzijas.
• Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl teisėtų trečiųjų šalių pretenzijų dėl dokumentų neatitikimo. Už dokumentų galiojimą yra atsakingas dalyvis.

• Organizatorius atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių.

GINČAI
• Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.
• Mugės dalyvis, įsigydamas prekybinę vietą ir spausdamas „Sutinku su dalyvavimo sąlygomis“, įsipareigoja laikysti šių Organizatoriaus pateiktų sąlygų. Pateikus paraišką yra skaitoma, kad Dalyvis su sąlygomis susipažino ir jas pasirašė.

Dėl dalyvavimo mugėje kreiptis į:
Projektų vadovė
Viktorija Zlotnikovė

Tel: +37063741952

El. p. viktorija@mugiucentras.lt