Rita Budginienė
Direktorė
El. paštas: rita@mugiucentras.lt
Tel. Nr.: +37064170933

 

Vitalija Gaudiešienė
Projektų vadovė
El. paštas: info@mugiucentras.lt
Tel. Nr.: +37063741952

 

Agnė Parnavė
Projektų vadovė
El. paštas: agne@mugiucentras.lt
Tel. Nr.: +37068461692

Mados ir dizaino mugė TAURAGĖ 2022

59,0069,00

Adresas: Pilies a., Tauragė
Renginio data: 2022 rugpjūčio 27 d.
Registracijos pradžia: 2022 liepos 15 d.
Registracijos pabaiga: 2022 rugpjūčio 22 d.

Dėl dalyvavimo mugėje kreiptis į:

Projektų vadovę Vitaliją Gaudiešienę

Tel: +370 637 41952

El. p. vitalija@mugiucentras.lt

______________

Rinkitės TIK Jūsų prekę atitinkančią zoną!

 • Mugės teritorijoje elektra yra.
 • Mugės dalyvių palapinės privalo būti BALTOS spalvos.
 • Pildant registracijos formą BŪTINAI pridėkite profesionalių produktų nuotraukų, kurias būtų galima naudoji mugės viešinimo komunikacijoje.

Renginyje prašome naudoti ekologiškas alternatyvas plastikiniams indams bei pakuotėms.

Jeigu nuspręsite nebedalyvauti, būtinai informuokite, nelaikykite užimtų vietų. Leiskite užsiregistruoti kitiems 🙂

Išvalyti

Aprašymas

N A U J A S mados ir dizaino projektas keliaujantis per Didžiuosius Lietuvos miestus!

Kviečiami dalyvauti tik lietuviškų mados, dizaino ir interjero detalių gaminių kūrėjai:

  • Lietuviški mados, dizaino ir interjero prekės ženklai
  • Butikai
  • Kvapų kūrėjai
  • Dizaineriai/ kūrėjai
  • Lietuvos dizaino sąjungos atstovus

Dalyvavimo sąlygos

Renginys: Mados ir dizaino mugė Tauragėje

Mugės vieta: Pilies aikštė, Tauragė

Laikas: Rugpjūčio 27 d.
• Dalyvių atvykimas: nuo 8 iki 10 val.
• Mugės laikas: nuo 10 iki 17 val.

DALYVIO PARAIŠKA
• Renginio Dalyvis registruojasi į mugę įsigydamas prekybos vietą ir pateikdamas kliento duomenis.
• Registracija galima tol, kol renginio pasirinkimas yra aktyvus .
• Prašymai, pateikti vėliau, gali būti patenkinti, tik esant galimybei (kitam dalyviui atsisakius vietos ir pan.)
• Dalyvis, pateikdamas duomenis, nurodo pilną prekių asortimentą. Renginio metu paaiškėjus neatitikimams, dalyvis gali būti šalinamas, negrąžinant mokesčio už dalyvavimą.
• Dalyvis, pasirinkdamas prekybos vietą, privalo atsižvelgti į suskirstytas Renginio zonas ir išsirinkti vietą, atitinkančia jo prekių asortimentą.
• Paraiška, užpildyta elektroniniu būdu, turi teisinę galią ir yra laikoma dalyvio apsisprendimu dalyvauti Renginyje.
• Mugės Organizatorius pasilieka teisę vykdyti Dalyvių atranką, atsižvelgiant į gaminių asortimentą ir jų kokybę.
• Atsisakyti dalyvauti Renginyje galima remiantis šių sąlygų skyriumi „Atsisakymas dalyvauti“.

DALYVAVIMO MOKESTIS
• Dalyvavimo Renginyje kaina yra nurodyta prie kiekvienos laisvos prekybinės vietos.

TAIKOMA 20% NUOLAIDA:

 • Tautinio paveldo produktų kūrėjams, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, visų kūrybinių sąjungų nariams, prekiaujantiems tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais;

Registruojantis BŪTINA pateikti atitinkamą sertifikatą ar pažymėjimą. Jo nepateikus nuolaida nebus taikoma.

APMOKĖJIMO SĄLYGOS
• Mugės Dalyvis, gavęs registracijos patvirtinimą, privalo apmokėti už Renginį per 5 kalendorines dienas.
• Dalyvis, gavęs patvirtinimą, bus nukreiptas į užsakymo apmokėjimą.
• Sąskaitos faktūros yra generuojamos automatiškai, pagal Dalyvio pateiktus duomenis, iš karto po apmokėjimo gavimo.

ATSISAKYMAS DALYVAUTI ARBA NEATVYKIMAS
• Atsisakymas dalyvauti Renginyje turi būti pateiktas raštiškai (laisva forma) ir galioja tik jį patvirtinus Organizatoriui.
• Dalyvis turi teisę atgauti 100% sumokėtos sumos, jeigu pateikia prašymą raštu, likus ne mažiau nei 6 dienos iki renginio pradžios.
• Pranešus 5 dienos (imtinai) iki Renginio pradžios, sumokėta suma negrąžinama.
• Parduoti vietą trečiajam asmeniui galima tik gavus Organizatoriaus sutikimą.

DALYVAVIMO RENGINYJE TVARKA
• Renginio Dalyvis privalo užimti tik jam skirtą plotą ir neturi teisės išeiti už jo ribų, taip trukdydamas kitiems Renginio Dalyviams.
• Organizatorius jokios prekybinės įrangos nesuteikia.
• Prekybai skirtas plotas gali būti nelygus, šlapias ir t.t.
• Laikytis švaros, palikti tvarkingą vietą po renginio.
• Teritorijoje yra šiukšlių konteineriai. Nesutvarkius po mugės savo darbo vietos ir palikus šiukšles bus skiriamos baudos nuo 50 Eur ir ateityje šiam Dalyviui, pateikus paraišką, bus svarstomas jo dalyvavimas www.mugiucentras.lt organizuojamuose Renginiuose.
• Dalyvis įsipareigoja atlyginti Organizatoriui bet kokią, dėl jo kaltės, padarytą žalą (Pavyzdžiui: žolynų išvažinėjimas, aikštės grindinio sugadinimas ir pan.)
• Draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaigiąsias medžiagas Renginio metu.
• Privaloma laikytis viešosios tvarkos įstatymų. Už pažeidimus dalyvis atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

• Privaloma laikytis visų galiojančių saugumo dėl COVID 19 vyriausybės ir organizatoriaus nurodymų. Medicininės kaukės darbo metu, atstumai, dezinfekciniai skysčiai, prižiūrėti, kad pirkėjai nesiburiuotų šalia prekystalio, laikytųsi atstumo.

PREKYBOS VIETOS PASKYRIMO TVARKA
• Prekybos vietą dalyvis išsirenka registracijos metu.
• Mugės teritorijoje vietos yra sužymėtos, išskyrus atvejus, kai to padaryti neleidžia oro sąlygos ar kiti, nuo mugės Organizatoriaus nepriklausantys, veiksniai.
• Renginio Organizatorius pasilieka teisę, dėl neplanuotų sąlygų, keisti Dalyvio vietą į kitą tokio pat dydžio ar didesnę vietą.

KITOS SĄLYGOS
• Dalyvis privalo pateikti Organizatoriui ir renginio metu turėti visus veiklą įrodančius dokumentus (verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą, įmonės darbuotojo pažymėjimą ar kt.).
• Prekiaujantys maistu ir alkoholiniais gėrimais, privalo pateikti galiojančius higienos pasus, bei licencijas.
• Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl teisėtų trečiųjų šalių pretenzijų dėl dokumentų neatitikimo. Už dokumentų galiojimą yra atsakingas dalyvis.

• Organizatorius atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių.

GINČAI
• Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.
• Mugės dalyvis, įsigydamas prekybinę vietą ir spausdamas „Sutinku su dalyvavimo sąlygomis“, įsipareigoja laikytis šių Organizatoriaus pateiktų sąlygų. Pateikus paraišką yra skaitoma, kad Dalyvis su sąlygomis susipažino ir jas pasirašė.

You don't have permission to register