Rita Budginienė
Direktorė
El. paštas: rita@mugiucentras.lt
Tel. Nr.: +37064170933

 

Gintarė Škutaitė
Projektų vadovė
El. paštas: info@mugiucentras.lt
Tel. Nr.: +37063741952

 

Giedrė Žurkauskaitė
Projektų vadovė
El. paštas: giedre@mugiucentras.lt
Tel. Nr.: +37068461692

Gegužinė Mažeikiuose

55,00100,00

Adresas: Sedos g. 18, Mažeikiai
Renginio data: 2019 gegužės 10 d.- 11 d.
Registracijos pradžia: 2019 kovo 28 d.
Registracijos pabaiga: 2019 gegužės 1 d.

Renginys vyks aikštėje šalia IKI prekybos centro, Sedos g. 18, Mažeikiai.
DĖMESIO! Įdėmiai pasirinkite Jūsų prekę atitinkančią zoną!
Lankytojų lauks jauki erdvė su būriu prekybininkų, koncertai, pasirodymai ir kitos pramogos.

Išvalyti

Aprašymas

Kviečiame registruotis:

 • Tautodailininkus, amatininkus, liaudies meistrus
 • Kūrėjų ir meistrų organizacijos narius
 • Meno mokyklų moksleivius ir studentus
 • Tautinio ir kulinarinio paveldo atstovus
 • Ūkininkus, žolininkus, sodininkus ir kitus žemdirbystės atstovus
 • Maisto produktų gamintojus bei jų atstovus
 • Viešojo maitinimo prekybininkus
 • Socialines įmones bei organizacijas
 • Ne masinės gamybos prekių atstovus
 • Dalyvavimo sąlygos

  Renginys: Gegužinė Mažeikiuose
  Mugės vieta: Sedos g. 18, Mažeikiai, prie IKI prekybos centro
  Laikas: Gegužės 10-11 d.
  • Dalyvių atvykimas: nuo 7 val. Prašome išsikrovus patraukti automobilius, tada ruoštis prekybai.
  • Vadovaukitės KET ir automobilius palikite parkavimo aikštelėse tvarkingai! Draudžiama palikti automobilius aikštėse, už palapinių.
  • Neatvykus arba nepranešus iki 9 val. paskirta vieta gali būti skirta kitam Dalyviui, o vėluojančiajam skirta likusioji vieta.
  DALYVIO PARAIŠKA
  • Renginio Dalyvis registruojasi į mugę įsigydamas prekybos vietą ir pateikdamas kliento duomenis.
  • Registracija galima tol, kol renginio pasirinkimas yra aktyvus ir mugės plane yra laisvų vietų.
  • Prašymai, pateikti vėliau, gali būti patenkinti, tik esant galimybei (kitam dalyviui atsisakius vietos ir pan.)
  • Dalyvis, pateikdamas duomenis, nurodo pilną prekių asortimentą. Renginio metu paaiškėjus neatitikimams, dalyvis gali būti šalinamas, negrąžinant mokesčio už dalyvavimą.
  • Dalyvis, pasirinkdamas prekybos vietą, privalo atsižvelgti į suskirstytas Renginio zonas ir išsirinkti vietą, atitinkančia jo prekių asortimentą.
  • Paraiška, užpildyta elektroniniu būdu, turi teisinę galią ir yra laikoma dalyvio apsisprendimu dalyvauti Renginyje.
  • Mugės Organizatorius pasilieka teisę vykdyti Dalyvių atranką, atsižvelgiant į gaminių asortimentą ir jų kokybę.
  • Atsisakyti dalyvauti Renginyje galima remiantis šių sąlygų skyriumi „Atsisakymas dalyvauti“.

  DALYVAVIMO MOKESTIS
  • Dalyvavimo Renginyje kaina yra nurodyta prie kiekvienos laisvos prekybinės vietos.

  APMOKĖJIMO SĄLYGOS
  • Mugės Dalyvis, gavęs registracijos patvirtinimą, privalo apmokėti už Renginį per 3 kalendorines dienas.
  • Dalyvis, gavęs patvirtinimą, bus nukreiptas į užsakymo apmokėjimą.
  • Sąskaitos faktūros yra generuojamos automatiškai, pagal Dalyvio pateiktus duomenis, iš karto po apmokėjimo gavimo.
  ATSISAKYMAS DALYVAUTI ARBA NEATVYKIMAS
  • Atsisakymas dalyvauti Renginyje turi būti pateiktas raštiškai (laisva forma) ir galioja tik jį patvirtinus Organizatoriui.
  • Dalyvis turi teisę atgauti 80% sumokėtos sumos, jeigu pateikia prašymą raštu, likus ne mažiau nei 11 dienų iki renginio pradžios.
  • Pranešus 10 dienų (imtinai) iki Renginio pradžios, sumokėta suma negrąžinama.
  • Parduoti vietą trečiajam asmeniui galima tik gavus Organizatoriaus sutikimą.

  DALYVAVIMO RENGINYJE TVARKA
  • Renginio Dalyvis privalo užimti tik jam skirtą plotą ir neturi teisės išeiti už jo ribų, taip trukdydamas kitiems Renginio Dalyviams.
  • Organizatorius jokios prekybinės įrangos nesuteikia.
  • Prekybai skirtas plotas gali būti nelygus, šlapias ir t.t.
  • Laikytis švaros, palikti tvarkingą vietą po renginio.
  • Teritorijoje yra šiukšlių konteineriai. Nesutvarkius po mugės savo darbo vietos ir palikus šiukšles bus skiriamos baudos nuo 50 Eur ir ateityje šiam Dalyviui, pateikus paraišką, bus svarstomas jo dalyvavimas www.mugiucentras.lt organizuojamuose Renginiuose.
  • Dalyvis įsipareigoja atlyginti Organizatoriui bet kokią, dėl jo kaltės, padarytą žalą (Pavyzdžiui: žolynų išvažinėjimas, aikštės grindinio sugadinimas ir pan.)
  • Draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaigiasias medžiagas Renginio metu.
  • Privaloma laikytis viešosios tvarkos įstatymų. Už pažeidimus dalyvis atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

  APSAUGA
  • Renginio teritorija naktį bus saugoma apsaugos tarnybos
  • Visais atvejais kiekvienas dalyvis rūpinasi savo stendo saugumu.

  PREKYBOS VIETOS PASKYRIMO TVARKA
  • Prekybos vietą dalyvis išsirenka registracijos metu.
  • Mugės teritorijoje vietos yra sužymėtos, išskyrus atvejus, kai to padaryti neleidžia oro sąlygos ar kiti, nuo mugės Organizatoriaus nepriklausantys, veiksniai.
  • Renginio Organizatorius pasilieka teisę, dėl neplanuotų sąlygų, keisti Dalyvio vietą į kitą tokio pat dydžio ar didesnę vietą.

  KITOS SĄLYGOS
  • Dalyvis privalo pateikti Organizatoriui ir renginio metu turėti visus veiklą įrodančius dokumentus (verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą, įmonės darbuotojo pažymėjimą ar kt.).
  • Prekiaujantys maistu ir alkoholiniais gėrimais, privalo pateikti galiojančius higienos pasus, bei licenzijas.
  • Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl teisėtų trečiųjų šalių pretenzijų dėl dokumentų neatitikimo. Už dokumentų galiojimą yra atsakingas dalyvis.

  GINČAI
  • Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.
  • Mugės dalyvis, įsigydamas prekybinę vietą ir spausdamas „Sutinku su dalyvavimo sąlygomis“, įsipareigoja laikysti šių Organizatoriaus pateiktų sąlygų. Pateikus paraišką yra skaitoma, kad Dalyvis su sąlygomis susipažino ir jas pasirašė.

  You don't have permission to register