ES projektai

UAB „Mugių centras" inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant

e. komercijos sprendimus

UAB „Mugių centras" įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Bus diegiama moderni renginių valdymo el. platforma, kurios pagalba bus galima užsiregistruoti į renginį, rezervuoti bei nusipirkti vietą renginio erdvėje – plane, pateikti reikiamą informaciją apie save, gauti ir apmokėti sąskaitas ir kita.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai elektroninės sistemos sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą, pajamų augimą.

Projektas finansuojamas UAB „Mugių centras" nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 29 047,50 Eur. Visas projekto biudžetas – 38.730,00 Eur.

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Mugių centras".

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.18 – 2023.02.20.